O NAMA

MLADI ISTRAŽIVAČI SRBIJE (MIS) su neprofitna, nevladina, nestranačka organizacija u koju se dobrovoljno uključuju mladi ljudi radi ostvarivanja zajedničkih interesovanja, ideja i ciljeva.


Mladi istraživači Srbije su izrasli iz istraživačkog pokreta koji je nastao 1969. godine u Valjevu.


Vizija nam je da budemo pokretačka snaga za sve kojima je cilj da naša planeta bude mirnije, zdravije i pravedije mesto.


Naša misija je da putem obrazovanja, vođeni naučnim saznanjima, doprinesemo :

- razvoju volonterizma i promociji njegovih vrednosti,

- zaštiti i unapređivanju životne sredine, promovišući principe održivog razvoja,

- stvaralaštvu i aktivnijem delovanju mladih.


Do sada smo organizovali na stotine istraživačkih projekata i edukativnih programa za mlade u različitim oblastima društvenih i prirodnih nauka.


Korišćenje multimedija i interneta u svrhu poboljšanja kvaliteta učenja i pristupu informacijama deo su naše strategije neformalnog obrazovanja.


OBUKE.MIS.ORG.RS pružaju mogućnost dobijanja praktičnih znanja iz različitih oblasti koje su prepoznate kao prioritetne u zaštiti prirodnih resursa, u volonterizmu, evropskim integracijama…


Programe obuke razvijaju stručnjači iz Mladih istraživača Srbije u saradnji sa stručnjacima iz drugih nevladinih organizacija i institucija.