ZELENE STOPE - Osnove održive urbane mobilnosti


Cilj kursa je da polaznicima približi osnovne pojmove i podatke o održivosti i urbanoj mobilnosti i motiviše ih za lične i kolektivne akcije.

Kurs je namenjen aktivistima za zaštitu životne sredine, nastavnom osoblju osnovnih škola, studentima ali i svim zainteresovanim građanima.

 
Edukativni set kursa sastoji se od:

- osnovnog materijala za čitanje,
- dodatnog materijala za one koji žele da saznaju više,
- eksternih linkova za publikacije, prezentacije, video materijal,
- testa.

 
Osnovni materijal (lekcija) pokriva sledeće oblasti: Pojmovnik (urbane sredine, mobilnost, održivost); Ciljevi održivog razvoja; Trenutno stanje mobilnosti, zagađenje, klimatske promene; Primeri dobre prakse; Rodna ravnopravnost i održiva urbana mobilnost.

----------------------------------------

Tehnički detalji obuke:

- Trajanje obuke je individualno, ne postoje ograničenja;

- Polaznik može da prekine obuku u svakom trenutku i da se ponovo vrati na deo obuke gde je prekinuo;

- Sertifikat se izdaje u elektronskom obliku i nakon uspešno položenog testa biće odmah dostupan polazniku;

- Polaznik može da vrši pregled kursa i nakon polaganja. Može da prolazi kroz lekcije, ali ne može više puta da dobije sertifikat;

- Ukoliko imate tehničkih problema sa kursom možete pogledati stranu “FAQ- najčešće postavljanja pitanja”.

 

Želimo Vam uspešno pohađanje kursa!

autorski tim


Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !