Učešće javnosti u zaštiti prirode - kako učestvovati na sastancima, okruglim stolovima, prezentacijama i slično


Sadržaj kursa:
- Šta je učešće javnosti u procesima i programima zaštite prirode
- Legislativa koja daje osnovu za učešće u procesima donošenja odluka
- Kako i kad se organizuju sastanci, javne rasprave, prezentacije i slično
- Kako se pripemiti i učestvovati
- Saradnja sa drugima organizacijama, institucijama i pojedincima
- Šta posle učešća?!

 

Kurs će pomoći polaznicima da poboljšaju svoje učešće u procesima i programima zaštite prirode kroz efikasnije učešće na sastancima, u javnim raspravama itd.

Ovaj kratak kurs je opšteg karaktera i namenjen je širokoj publici.

Na kraju obuke polaznici polažu test provere znanja. Svi polaznici koji odgovore tačno na više od 70% postavljenih pitanja dobiće sertifikat.

 

Tehnički detalji obuke:

- Trajanje obuke je individualno, ne postoje ograničenja;
- Polaznik može da prekine obuku u svakom trenutku i da se ponovo vrati na deo obuke gde je prekinuo;
- Sertifikat se izdaje u elektronskom obliku i nakon uspešno položenog testa biće vam dostupan;
- Polaznik može da vrši pregled kursa i nakon polaganja. Može da prolazi kroz lekcije, ali ne može više puta da dobije sertifikat;
- Ukoliko imate tehničkih problema sa kursom možete postaviti pitanje na email ili pogledati stranu “FAQ" - najčešće postavljanja pitanja”

 

Kurs je nastao u okviru projekta "Zainteresovani za održivost zaštićenih područja-3ZA".
Projekat je podržan kroz program SENSE - Podrška organizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine u Srbiji. Program implementira Regionalni centar za životnu sredinu (REC), uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

     

 

Želimo Vam uspešno pohađanje kursa!

 


Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !