Kako i zašto uključiti zainteresovane strane u zaštitu prirode


Ciljna grupa ovog kurs su, pre svega, upravljači zaštićenih područja a potom i predstavnici nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prirode, službenici u institucijama koje se bave zaštitom prirode kao i ostali akteri.

 

Nakon kursa polaznici će:

- bolje razumeti značaj saradnje sa zainteresovanim stranama,
- usvojiti terminologiju koja je neophodna za bolju komunikaciju sa zainteresovanim stranama,
- biti detaljno upoznati sa svim koracima u saradnji sa zainteresovanim stranama,
- moći da, prateći metode i tehnike preporučene u kursu, počnu da na organizovan i efikasan način uključuju zainteresovane strane u svoje programe, projekte i aktivnosti.

 

Na kraju obuke polaznici polažu test provere znanja. Svi polaznici koji odgovore tačno na više od 70% postavljenih pitanja dobiće sertifikat.

 

Tehnički detalji obuke:

- Trajanje obuke je individualno, ne postoje ograničenja;
- Polaznik može da prekine obuku u svakom trenutku i da se ponovo vrati na deo obuke gde je prekinuo;
- Sertifikat se izdaje u elektronskom obliku i nakon uspešno položenog testa biće odmah dostupan polazniku;
- Polaznik može da vrši pregled kursa i nakon polaganja. Može da prolazi kroz lekcije, ali ne može više puta da dobije sertifikat;
- Ukoliko imate tehničkih problema sa kursom možete pogledati stranu “FAQ- najčešće postavljanja pitanja”.

 

Kurs je nastao u okviru projekta "Zainteresovani za održivost zaštićenih područja-3ZA".
Projekat je podržan kroz program SENSE - Podrška organizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine u Srbiji. Program implementira Regionalni centar za životnu sredinu (REC), uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).
        
 

 

Želimo Vam uspešno pohađanje kursa!

 

 


Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !