Upravljanje zaštićenim područjima


Kurs je namenjam, pre svega, onima koji su na bilo koji način povezani sa zaštićenim područjima i žele da se upoznaju sa:

- osnovnim načelima upravljanja zaštićenim područjima;
- sistemom i pravnim okvirom za upravljanje zaštićenim područjima u Srbiji;
- primerima dobre prakse u upravljanju zaštićenim područjima.

 

Nakon kursa polaznici će bolje razumeti trenutno stanje i izazove u upravljanju zaštićenim područjima a razumeće na koje načine predstavnici različitih sektora (npr poljoprivrede, lovstva, ribolova) mogu da se uključe u zaštitu prirode u zaštićenim područjima.

 

Na kraju obuke polaznici polažu test provere znanja. Svi polaznici koji odgovore tačno na više od 70% postavljenih pitanja dobiće sertifikat.

 

Tehnički detalji obuke:

- Trajanje obuke je individualno, ne postoje ograničenja;
- Polaznik može da prekine obuku u svakom trenutku i da se ponovo vrati na deo obuke gde je prekinuo;
- Sertifikat se izdaje u elektronskom obliku i nakon uspešno položenog testa biće odmah dostupan polazniku;
- Polaznik može da vrši pregled kursa i nakon polaganja. Može da prolazi kroz lekcije, ali ne može više puta da dobije sertifikat;
- Ukoliko imate tehničkih problema sa kursom možete pogledati stranu “FAQ- najčešće postavljanja pitanja”.

Želimo Vam uspešno pohađanje kursa!

autorski tim

 

Kurs je nastao u okviru projekta "Zainteresovani za održivost zaštićenih područja-3ZA".

Projekat je podržan kroz program SENSE - Podrška organizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine u Srbiji. Program implementira Regionalni centar za životnu sredinu (REC), uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

        


Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !