Volontiranje i biografija - kako opisati stečene veštine


Kurs “Volontiranje i biografija - kako opisati stečene veštine” četvrti je od 4 kursa u oblasti "Volontiranje i socijalne veštine" i ima za cilj prepoznavanje kompetencija stečenih implicitnim (eng. informal) i vaninstitucionalnim učenjem (eng. non-formal learning) kroz volontiranje.


Ovaj kurs će polaznicima pružiti osnovna znanja za sastavljanje dobre biografije i motivacionog pisma i brojne primere iz prakse.

Ovaj kurs povezuje volontersko iskustvo sa boljom zapošljivošću. Polaznici svoje dosadašnje volontersko iskustvo na najoptimalniji način mogu iskoristiti u kontaktu sa ljudima, profesionalnoj karijeri, daljem usavršavanju i ličnom razvoju. 


Kurs je namenjen polaznicima sa volonterskim iskustvom, a posebno je usmeren polaznicima sa iskustvom u međunarodnim volonterskim kampovima.


U okviru oblasti "Volontiranje i socijalne veštine" polaznici polažu test provere znanja na prva tri kursa. Isključeno je polaganje testa za ovaj kurs "Volontiranje i biografija".  Svi polaznici koji odgovore tačno na više od 70% postavljenih pitanja dobiće sertifikat. Takođe, na kraju kursa polaznici mogu da procene nivo svojih kompetencija stečenih kroz volonterske kampove: interkulturno razumevanje, timski rad, rešavanje problema, fleksibilnost, umrežavanje.


           Ovaj onlajn kurs razvijen je kroz projekat “Volontiram da naučim”
           podržan od strane Ministarstva omladine i sporta. Tehnički detalji obuke:
- Trajanje obuke je individualno, ne postoje ograničenja;
- Polaznik može da prekine obuku u svakom trenutku i da se ponovo vrati na deo obuke gde je prekinuo;
- Sertifikat se izdaje u elektronskom obliku i nakon uspešno položenog testa biće odmah dostupan polazniku;
- Polaznik može da vrši pregled kursa i nakon polaganja. Može da prolazi kroz lekcije, ali ne može više puta da dobije sertifikat;
- Ukoliko imate tehničkih problema sa kursom možete pogledati stranu “FAQ - najčešće postavljanja pitanja”.
 

Želimo Vam uspešno pohađanje kursa!

Autorski tim


Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !