Učešće javnosti u zaštiti prirode - uspešno pisanje komentara


Obuka o uspešnom pisanju komentara ima za cilj da unapredi učešće javnosti u procesima donošenja odluka vezanih za zaštitu prirode.

 

Obuke je namenjena pre svega građanima i organizacijama civilnog društva. Iako je obuka pripremljena za one koji su zainteresovani za zaštitu prirode i očuvanje biodiverziteta, saveti i instrukcije se mogu primeniti i u drugim oblastima i procesima.

Na kraju kursa polaznici će biti osposobljeni da prate procese donošenja odluka vezanih za prirodu i samostalno, ili u saradnji sa drugim pojedincima i organizacijama, pripreme efikasne komentare na dokumenta, odluke i slično. Polaznici kursa će moći da koriste deo lekcije iz kursa kao vodič za pisanje komentara na različita dokumenta: zakonska i podzakonska akta, strategije, planove, programe itd.

 

Tehnički detalji obuke:

- Trajanje obuke je individualno, ne postoje ograničenja.

- Polaznik može da prekine obuku u svakom trenutku i da se ponovo vrati na deo obuke gde je prekinuo.

-  Sertifikat se izdaje u elektronskom obliku i nakon uspešno položenog testa biće odmah dostupan polazniku.

- Polaznik može da vrši pregled kursa i nakon polaganja. Može da prolazi kroz lekcije, ali ne može više puta da dobije sertifikat.

- Ukoliko imate tehničkih problema sa kursom možete pogledati stranu “FAQ- najčešće postavljana pitanja”.
 

ŽELIMO VAM USPEH U POHAĐANJU OBUKE!
 

Kurs je nastao u okviru projekta “VEK – volonterizam, edukacija i komunikacija” koji je podržalo Ministartvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

 


Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !