Ocena prihvatljivosti u zaštiti prirode


Kurs “Ocena prihvatljivosti” je nastao kao odgovor na nedostatak edukativnih materijala i obuka za postupak ocene prihvatljivosti, koji se uglavnom vezuje za ekološku mrežu Natura 2000.
Kurs o oceni prihvatljivosti daje odnovne informacije o pojmovima i procesu ocene prihvatljivosti a pruža i mogućnost polaznicima da se upoznaju sa iskustvima i primerima iz drugih zemalja.
 
Kurs je namenjen svima koji žele da steknu osnovna znanja o oceni prihvatljivosti ali ne pruža kvalifikaciju za sprovođenje postupka.
Na kraju kursa polaznici će biti obučeni da:
- shvate proces ocene prihvatljivosti i njegov značaj;
- efikasno prate transponovanje i primenu Direktive o staništima u Srbiji;
- shvate gde i kako javnost treba da bude uključena i učestvuju u procesima.
 
Tehnički detalji obuke:
- Trajanje obuke je individualno, ne postoje ograničenja.
- Polaznik može da prekine obuku u svakom trenutku i da se ponovo vrati na deo obuke gde je prekinuo.
- Sertifikat se izdaje u elektronskom obliku i nakon uspešno položenog testa biće odmah dostupan polazniku.
- Polaznik može da vrši pregled kursa i nakon polaganja. Može da prolazi kroz lekcije, ali ne može više puta da dobije sertifikat.
- Ukoliko imate tehničkih problema sa kursom možete pogledati stranu “FAQ- najčešće postavljana pitanja”.
 
Želimo Vam uspešno pohađanje kursa!
autorski tim

 
Kurs je nastao u okviru projekta “VEK – volonterizam, edukacija i komunikacija” koji je podržalo Ministartvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !