Emocije i volontiranje - kako razumeti svoje ponašanje


Kurs “Emocije i volontiranje - kako razumeti svoje ponašanje” prvi je od 4 kursa u oblasti "Volontiranje i socijalne veštine" i ima za cilj prepoznavanje kompetencija stečenih implicitnim (informal) i vaninstitucionalnim učenjem (non-formal learning) kroz volontiranje.
 

Ovaj kurs će polaznicima pružiti osnovna znanja o emocionalnoj inteligenciji, omogućiti im da prepoznaju svoje emocije, razloge za njih, kao i reakcije na njih, da ih podstakne da pravilno reaguju i time usavršavaju svoje socijalne veštine.
 

Ovaj kurs povezuje volontersko iskustvo sa dominantnim emocijama, koje utiču na razvoj i manifestovanje određenih kompetencija, a koje se tipično razvijaju volontiranjem, kako bi učesnici svoje dosadašnje iskustvo na najoptimalniji način iskoristili u kontaktu sa ljudima, profesionalnoj karijeri, daljem usavršavanju i ličnom razvoju. 

Kurs je namenjen polaznicima sa volonterskim iskustvom, a posebno je usmeren polaznicima sa iskustvom u međunarodnim volonterskim kampovima.
 

Na kraju obuke polaznici polažu test provere znanja. Svi polaznici koji odgovore tačno na više od 70% postavljenih pitanja dobiće sertifikat. Takođe, na kraju kursa polaznici mogu da procene nivo svojih kompetencija stečenih kroz volonterske kampove: interkulturno razumevanje, timski rad, rešavanje problema, fleksibilnost, umrežavanje.

           
            Ovaj onlajn kurs je razvijen kroz projekat “Volontiram da naučim” 
            
podržan od strane Ministarstva omladine i sporta.

 

Tehnički detalji obuke:
- Trajanje obuke je individualno, ne postoje ograničenja;
- Polaznik može da prekine obuku u svakom trenutku i da se ponovo vrati na deo obuke gde je prekinuo;
- Sertifikat se izdaje u elektronskom obliku i nakon uspešno položenog testa biće odmah dostupan polazniku;
- Polaznik može da vrši pregled kursa i nakon polaganja. Može da prolazi kroz lekcije, ali ne može više puta da dobije sertifikat;
- Ukoliko imate tehničkih problema sa kursom možete pogledati stranu “FAQ - najčešće postavljanja pitanja”.
 

Želimo Vam uspešno pohađanje kursa!

Autorski tim


Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !