Upravljanje vodama u kontekstu održivog razvoja


Kurs “Upravljanje vodama u kontekstu održivog razvoja” obuhvata sažeto sledeće teme:
- Pojam održivosti i održivog razvoja;
- Glavna pitanja upravljanja vodama;
- Globalna politika, ključni događaji i dokumenta u sektoru voda;
- Ciljevi održivog razvoja u odnosu na vode.

 

Ciljna grupa kursa su: pojedinci iz svih sektora kojima su vode nezaobilazna tema u radu na zaštiti prirode, bilo da su profesionalno ili volonterski angažovani.

Na kraju obuke polaznici polažu test provere znanja. Svi polaznici koji odgovore tačno na više od 70% postavljenih pitanja dobijaju sertifikat.

 

Tehnički detalji obuke:
- Trajanje obuke je individualno - ne postoje ograničenja;
- Polaznik može da prekine obuku u svakom trenutku i da se ponovo vrati na deo obuke gde je stao;
- Sertifikat se izdaje u elektronskom obliku i nakon uspešno položenog  testa biće odmah dostupan polazniku;
- Polaznik može da vrši pregled kursa i nakon polaganja. Može da prolazi kroz lekcije, ali ne može više puta da dobije sertifikat;
- Ukoliko imate tehničkih problema sa kursom možete pogledati stranu “FAQ- najčešće postavljanja pitanja”.

 

Želimo Vam uspešno pohađanje kursa!
autorski tim


Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !