Učešće javnosti u programima i procesima zaštite životne sredine


Kurs “Učešće javnosti u programima i procesima zaštite životne sredine“ će vam pružiti osnovno znanje o:

- pojmovima, principima i metodama učešča javnosti;
- zakonskom okviru za učešće javnosti;
- sprovođenju učešća javnosti u praksi (kroz primere dobre prakse).

Spisak dodatne literature (brošura, vodiča, zakona) će vam omogućiti dalje učenje i rad na temi učešća javnosti.

 

Ciljna grupa kursa su: zainteresovani pojedinci, predstavnici NVO, predstavnici institucija, predstavnici privrednog sektora itd.

 

Na kraju obuke polaznici polažu test provere znanja. Svi polaznici koji odgovore tačno na više od 70% postavljenih pitanja dobiće sertifikat.

 

Tehnički detalji obuke:

- Trajanje obuke je individualno, ne postoje ograničenja;
- Polaznik može da prekine obuku u svakom trenutku i da se ponovo vrati na deo obuke gde je prekinuo;
- Sertifikat se izdaje u elektronskom obliku i nakon uspešno položenog testa biće vam dostupan;
- Polaznik može da vrši pregled kursa i nakon polaganja. Može da prolazi kroz lekcije, ali ne može više puta da dobije sertifikat;
- Ukoliko imate tehničkih problema sa kursom možete postaviti pitanje na email ili pogledati stranu “FAQ" - najčešće postavljanja pitanja”

 

Želimo Vam uspešno pohađanje kursa!

autorski tim


Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !
Prijavite se na kurs da biste videli ovu stranicu !