Osnovno o volontiranju: tipovi i forme


Kurs “Osnovno o volontiranju: tipovi i forme” ima za cilj da polaznicima pruži osnovna znanja o:
- tipovima i formama volontiranja, kroz primere;
- principima formalnog volontiranja.
 
Kurs je namenjen svima koji su uključeni u volonterske programe: organizatorima volontiranja, koordinatorima volontera, volonterima.
Na kraju obuke polaznici polažu test provere znanja. Svi polaznici koji odgovore tačno na više od 70% postavljenih pitanja dobiće sertifikat.
 
Tehnički detalji obuke:
- Trajanje obuke je individualno, ne postoje ograničenja;
- Polaznik može da prekine obuku u svakom trenutku i da se ponovo vrati na deo obuke gde je prekinuo;
- Sertifikat se izdaje u elektronskom obliku i nakon uspešno položenog testa biće odmah dostupan polazniku;
- Polaznik može da vrši pregled kursa i nakon polaganja. Može da prolazi kroz lekcije, ali ne može više puta da dobije sertifikat;
- Ukoliko imate tehničkih problema sa kursom možete pogledati stranu “FAQ- najčešće postavljanja pitanja”.
 
Želimo Vam uspešno pohađanje kursa!

Autorski tim


Reference i materijali za dalje čitanje

 1. Zakon o volontiranju Republike Srbije
 2. Pravilnici Zakona o volontiranju: O evidenciji i izveštavanju, O potvrdi o volontiranju
 3. Vodič za Zakon o volontiranju, Građanske inicijative
 4. Priručnik za organizovanje međunarodnih volonterkih radnih kampova, Mladi istraživači Srbije
 5. Priručnik - Lokalni volonterski servis, Mreža lokalnih volonterskih servisa u Bosni i Hercegovini
 6. Priručnik - Rad sa volonterima u sferi socijalne zaštite, Mladi istraživači Srbije
 7. Brošura o volontiranju zaposlenih, SMART kolektiv
 8. Definišimo i afirmišimo volontere, Mladi istraživači Srbije
 9. Izveštaj o volontiranju u svetu, povodom Međunarodne godine volontera 2011, Volonteri Ujedninjenih nacija
 10. Strategija za volontiranje mladih 2014-2017, Volonteri Ujedninjenih nacija
 11. Etički kodeks volontera - Nacionalni komitet za volontiranje Hrvatske
 12. Zaključci sa Nacionalne konferencije o volontiranju u Beogradu povodom Međunarodne godine volontera 2011.
 13. Izjava  Evropske komisije o volontiranju povodom Evropske godine volontiranja
 14. Merenje ekonomske vrednosti volonterskog rada, Međunarodna organizacija rada
 15. Nacionalna strategija za volontiranje, Vlada države Austrije
 16. Globalne strategije za globalne izazove - bela knjiga međunarodnog volonterskog servisa, Koordinativni komitet međunarodnih volonterskih servisa
 • Ena
  29-01-2014 16:06:30

  Da li možemo dobiti na mejl tačno urađen test? Zanima me gde sam grešila, ikao sam položila. :)

 • 30-01-2014 09:05:20

  Poštovana Ena, trenutno nismo u mogućnosti da Vam damo pregled vaših rezultata (sa tačnim i pogrešnim odgovorima) testa. Radimo na korekciji tog dela programa i nadamo se da će biti postavljen uskoro. Pozdrav, MIS p.s. Čestitamo na položenom kursu:-)

 • Ena
  30-01-2014 14:21:09

  Hvala :). Moram priznati da je izuzetno zanimljiva i korisna ideja ovako organizovati kratke on-line kurseve i zainteresovati mlade i za volonterizam i za zaštitu životne sredine. Svaka čast na ideji!