• „Obrazovanje, pored toga što spada u kategoriju ljudskih prava, predstavlja i preduslov za postizanje održivog razvoja kao i esencijalno sredstvo za dobro upravljanje, donošenje odluka i promociju demokratije“.

   

  Jedan od principa Strategije održivog razvoja Republike Srbije je: „Znanje  kao  nosilac  razvoja.  Promovisati  prosperitetnu, inovativnu, konkurentnu  i  ekološki  efikasnu  ekonomiju  zasnovanu  na  znanju, koja obezbeđuje visok standard  života i  punu i  visokokvalitetnu zaposlenost. Promovisati obrazovanje i razvijanje javne svesti o održivom održivom razvoju“.

 •  

  Obrazovanje je niz procesa koji mogu da nas informišu,

  motivišu i obuče kako bi učestvovali u očuvanju biodiverziteta.

   

  Konvencija o biološkoj raznovrsnosti, član 13 - Javno obrazovanje i svest „Zemlje članice treba da: Promovišu i podstaknu razumevanje značaja, kao i potrebnih mera, za očuvanje biološke raznovrsnosti.

   

  Biološka raznovrstnost treba da bude deo obrazovnih programa i promovisana u medijima“.

 • Preporučujemo !

   

  Želite da znate više o zaštiti prirode ?

   

  Bilo da ste volonter ili profesionalac ovaj kurs će podkrepiti vaše znanje iz ove oblasti. 

   


  Ekološka mreža NATURA 2000


  Kurs “Ekološka mreža NATURA 2000” ima za cilj da polaznicima pruži osnovna znanja o:

  - Direktivi o pticama i Direktivi o staništima Evropske unije;
  - Ekološkoj mreži NATURA 2000;
  - Transponovanju i implementaciji E ...

NAJNOVIJI KURSEVI


Platforma za edukaciju elektronskim putem je nastala u okviru projekta "Zainteresovani za održivost zaštićenih područja - uključiti, povezati i ojačati", koji je bio podržan kroz program SENSE - Podrška organizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine u Srbiji. Program implementira Regionalni centar za životnu sredinu (REC), uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

Kursevi koji se nalaze na platformi su urađeni u okviru različitih projekata. U uvodnom delu svakog kursa možete videti izjavu o donatorima.